ashadhi ekadashi 2020 date | 1 July 2020

It is known as Shayani Ekadashi, Maha Ekadashi, Prathama Ekadashi, Devpodhi Ekadashi, Hari Shayani Ekadashi, and Devshayani Ekadashi. Also, people in Andhra Pradesh call the festival by the name of Toli Ekadashi in Telugu.

हे शायनी एकादशी, महा एकादशी, प्रथम एकादशी, देवपोधी एकादशी, हरी शायनी एकादशी आणि देवशयनी एकादशी म्हणून ओळखले जाते. तसेच, आंध्र प्रदेशातील लोक तेलगू भाषेत तोळी एकादशी या नावाने सण म्हणतात.

ashadhi ekadashi 2020 date

Post a Comment

0 Comments